Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Fagartikkel  >  Å skrive fagartiklar

Å skrive fagartiklar


Når du skal skrive ein fagartikkel om eit tema, må du først finne og samle informasjon om temaet. Så må du lage ein disposisjon. Da ryddar du all informasjonen i den rekkjefølgja du synest passar best. Så kan du skrive og til slutt redigere og lese korrektur på teksten.
Media

 
Å samle informasjon
Du kan finne informasjon for eksempel på Internett, i bøker og i aviser, og du kan spørje eller intervjue nokon ...
Media


Å lage ein disposisjon
Når du systematiserer informasjonen, ryddar du stoffet og lagar ein disposisjon ...
Media


Å skrive fagartikkelen
Når du har laga ein oversiktleg disposisjon, er det lettare å skrive godt om temaet. Da kan du f.eks. skrive eit avsnitt til kvart deltema ...
Media


Å redigere fagartikkelen
Når du har alle bilete, illustrasjonar, hovud- og deloverskrifter og teksten klar, er det tid for å gjennomarbeide fagartikkelen i det formatet du vil bruke (tekstdokument, lysbiletepresentasjon e.l.) ...
Media


Korrektur
Les over den ferdige teksten og sjekk at ...
Media