Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Fagartikkel  >  Samansette tekstar

Samansette tekstar

 
Fagartiklar er ofte samansette tekstar med mange element:
  • overskrift som fortel kva teksten handlar om.
  • ingress som gir dei viktigaste faktaopplysningane om emnet.
  • hovudtekst (brødtekst) med meir informasjon om emnet, rydda i deltema.
  • deloverskrifter som passar til deltema i hovudteksten.
  • illustrasjonar eller bilete som passar til, belyser og/eller utdjupar emnet.
  • tekstar til illustrasjonar eller bilete.
  • avslutting med oppsummering eller konklusjon.

Dersom fagartikkelen skal leggjast ut på Internett, kan han også innehalde:
  • hyperlenkjer til ekstra informasjon om eit deltema eller stikkord.
  • filmfiler.
  • lydfiler.
Media