Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Instruksjon  >  Oppbygging

Oppbygging

 
Oppbygginga av instruksjonen avheng av kva han gjeld, men mange instruksjonar følgjer dette mønsteret:
  1. tittel/overskrift
  2. utstyr eller ingrediensar
  3. punktvis instruksjonsliste
  4. forklaringar til instruksjonslista
Nokre av desse punkta kan bestå av anten illustrasjon, tekst eller begge delar. Instruksjonar som ligg på Internett eller ein dvd, kan også innehalde hyperlenkjer til ekstra informasjon om eit undertema eller stikkord eller film- og lydfiler som gjer det enklare å forstå kva som skal gjerast.
Media