Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Instruksjon  >  Om instruksjonar

Om instruksjonar


 
Instruksjonar er sakprosatekstar. Det finst mange typar instruksjonar, for eksempel bruksrettleiingar og oppskrifter. Instruksjonstekstane er viktige i kvardagen. Dei beskriv korleis ulike oppgåver skal utførast, for eksempel korleis du skal lage mat, setje opp ei bokhylle, installere eit program på pc-en eller spele eit spel. Somme instruksjonstekstar har illustrasjonar. Instruksjonar kan innehalde ulike lister, for eksempel over utstyr eller ingrediensar. Dei blir kalla samansette tekstar.

Målet med ein instruksjon er å gi tydeleg informasjon som ikkje kan tolkast eller misforståast. Derfor må ein instruksjon alltid ha eit tydeleg, kortfatta og presist språk.
Media

Her kan du lære meir om: