Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Forteljing  >  Å skrive forteljingar

Å skrive forteljingar

 
Respons
I ein responsrunde deler du teksten med andre og får tilbakemeldingar på kva som er bra og kva som kan forandrast eller forbetrast. Responsarbeid i grupper kan hjelpe deg til å forbetre forteljinga du skriv ...
Media


Idéfasen
Det er lurt å planleggje før du begynner å skrive. Du kan gjerne starte med ei idémyldring. Ideane dine kan du samle i eit tankekart, ei punktliste eller på ein annan måte som passar for deg ...
Media


Planlegging og disposisjon
Bruk ideane dine og bestem kva du skal fortelje og i kva for rekkjefølgje. Bruk stikkord, ikkje heile setningar. Du kan gjerne nummerere punkta dine for å få god oversikt ...
Media


Skrivefasen
Bruk disposisjonen og skriv stikkorda om til samanhengjande tekst. Tenk etter kven du skriv for. Du skal skrive slik at den som les eller høyrer forteljinga di, ønskjer å halde fram med å lese eller lytte til det du har skrive ...
Media


Korrektur
Korrektur betyr å lese gjennom og rette feil i den ferdige teksten. Når teksten er ferdigskriven slik du vil ha han, bør du lese over han og sjekke desse punkta ...
Media