Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Forteljing  >  Om forteljingar

Om forteljingar

 
Ei forteljing er ein skjønnlitterær prosatekst. Ei forteljing skal vere spennande, men det betyr ikkje at ho må vere skummel. Forteljinga består av tre delar: innleiing, hovuddel, med ein konflikt som skal løysast, og avslutting. Denne oppbygginga er med på å skape samanheng slik at teksten blir både forståeleg og spennande.
Media


Her kan du lære meir om: