Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Fagartikkel  >  6. Skriv ein samansett fagartikkel

6. Skriv ein samansett fagartikkel


Oppvarming:
 • Studer tabellen «Dyrefakta». Du finn og tabellen i Staskassa. Ressursbok for læraren, s. 79. Kva slags type opplysningar blir gitt om dyra?
 • Finn svara på desse spørsmåla: Kvar i verda lever løva? Kva er det latinske namnet på elgen? Kor tung kan ein kjempekenguru bli? Kor lenge kan ein indisk elefant leve?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne skrive og redigere ein fagartikkel med ulike tekstelement.

Skriv ein fagartikkel om eit dyr.

Runde 1: Kva for eit dyr skal du skrive om?
Kast terning for å avgjere kva for eit dyr du skal skrive om.
Klikk for å kaste ein terning


Runde 2: Lag ein disposisjon.
Når du skal skrive ein fagartikkel, må du samle og ordne fakta du vil ha med. Du lagar ein disposisjon ved å avgjere kva som skal med i innleiinga, kva for deltema som skal med i hovudteksten, og korleis du skal avslutte teksten. Så kan du lage deloverskrifter som passar til dei ulike delane, og avgjere kva for rekkjefølgje du synest dei skal ha i teksten.

Runde 3: Skriv ein fagartikkel om dyret.
 • Skriv på data.
 • Skriv ein samanhengande tekst med fullstendige setningar.
 • Pass på at du ikkje berre ramsar opp fakta om dyret.
 • Du treng ikkje presentere faktaopplysningane i same rekkjefølgje som dei står i notatet i runde 2.

Runde 4: Illustrer teksten.
 • Kast terning for å finne ut kor mange illustrasjonar du skal setje inn i dokumentet.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Finn illustrasjonar som passar til teksten (bilete, teikningar, kart, grafiske framstillingar, osv.).

Runde 5: Skriv bilettekstar.
 • Skriv 1–3 setningar per bilete. Ver nøye med at innhaldet i bilettekstane passar til både biletet og hovudteksten.

Runde 6: Jobb med utforminga av teksten.
 • Plasser bileta og bilettekstane der du meiner dei passar i dokumentet ditt.
 • Vel skrifttypar til dei ulike delane av teksten (overskrift, brødtekst, bilettekst).