Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Fagartikkel  >  5. Fagord og ordforklaringar II

5. Fagord og ordforklaringar II

  • Les eller lytt til «Dei sameinte nasjonane». Du finn også teksten på cd-en og i God i ord. Tekstsamling 7, s. 136-137.
    Media

 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne forstå, bruke og forklare vanskelege ord.

Runde 1: Ordforklaringar til fagartiklar.
Skriv ordforklaringar til vanskelege ord i teksten «Dei sameinte nasjonane». Bruk framandordbok, leksikon eller andre hjelpemiddel. Skriv synonym eller gode og presise forklaringar.

Ord:
Ordet betyr:
Ordet brukt i ei setning:

Runde 2: Forklar orda for kvarandre.

Runde 3: Vel ein fagartikkel frå ei lærebok.
  • Les teksten.
  • Vel ut viktige ord.
  • Forklar orda.

Runde 4: Forklar orda frå fagartikkelen for kvarandre.