Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Fagartikkel  >  3. Skriv ein fagartikkel

3. Skriv ein fagartikkel


Oppvarming:
 • Les eller lytt til «Nomster». Du finn også teksten på cd-en eller i God i ord. Tekstsamling 5, s. 45.
  Media
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne skrive ein fagartikkel.

Skap eit nomster!

Runde 1: Kva skal nomsteret heite?
Du kan kaste terning for å finne bokstavar til namnet. Set bokstavane i den rekkjefølgja du vil. Du treng ikkje å bruke alle bokstavane. Du kan også leggje til andre bokstavar.
 • 1. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 • 2. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 • 3. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 • 4. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 • 5. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 • 6. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 • 7. kast
  Klikk for å kaste ein terning

Runde 2: Kva farge skal nomsteret ha?
Kast terning for å avgjere kva for ein farge nomsteret skal ha.
Klikk for å kaste ein terning


Runde 3: Kva kjenneteiknar nomsteret?
Kast terning for å avgjere kva som kjenneteiknar nomsteret.
Klikk for å kaste ein terning

Bruk fantasien og bestem fleire kjenneteikn.

Runde 4: Korleis ser nomsteret ut?
Teikn nomsteret.

Runde 5: Kva veit du om nomsteret?
 • Skriv ein fagartikkel om nomsteret. Vel kva slags fakta du skal ha med, for eksempel: utsjånad - storleik - eigenskapar - levealder - levestad - mat
 • Skriv ein samanhengande tekst med fullstendige setningar.
 • Pass på at du ikkje berre ramsar opp fakta om nomsteret.