Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Fagartikkel  >  2. Stikkord og samanhengande tekst

2. Stikkord og samanhengande tekst


Oppvarming:
  • Les eller lytt til fagartikkelen «Drakologi». Du finn også teksten på cd-en eller i God i ord. Tekstsamling 7, s. 82–85.
    Media
  • Diskuter: Kva for opplysningar får de om dei forskjellige drakane?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne notere stikkord når du planlegg ein fagartikkel, og du skal kunne bruke desse stikkorda når du skriv samanhengande om emnet.

Drakologi – bruk fantasien og skriv «fakta» om ein drake

Runde 1:
Studer biletet her eller i God i ord. Tekstsamling 7, s. 93. Kom med forslag til namn på dei fire drakane.

Runde 2:
Vel ein av dei fire drakane på biletet og skriv korte «fakta» om han. Korleis ser han ut? Kvar og korleis lever han? Har han spesielle kjenneteikn? Skriv stikkord.

Runde 3:
Bruk namnet på draken som overskrift og skriv ein kort fagartikkel med samanhengande tekst og fullstendige setningar. Bestem kva for rekkjefølgje dei ulike opplysningane skal nemnast i.

Namn: ____________________________
Hi eller reir: _______________________
Storleik (vaksen): __________________
Farge: ____________________________
Angrepsmiddel: ___________________
Føde: _____________________________
Anna: ____________________________