Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Instruksjon  >  7. Lag oppskrift II

7. Lag oppskrift II


Oppvarming:
  • Les eller lytt til teksten «Blåbærpaien»
    Media
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne skrive ei oppskrift.

Skriv ei oppskrift.
  • Set strek under alle ingrediensane som blir nemnde i teksten.
  • Set opp teksten «Blåbærpaien» slik at det blir ei ryddig oppskrift som er lett å følgje.
  • Pass på å få med kva og kor mykje du treng av dei ulike ingrediensane, og korleis du går fram for å få ein vellykka pai.
  • Du kan illustrere oppskrifta om du vil.

Følg gjerne oppskrifta og bak ein blåbærpai.