Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Instruksjon  >  3. Rekkjefølgje i instruksjonar

3. Rekkjefølgje i instruksjonar


Oppvarming:

Tenk deg at du skal forklare vanlege gjeremål for ein marsbuar som ikkje har peiling på det du snakkar om. Gi enkle instruksjonar, steg for steg:
  • smørje matpakke
  • sende SMS
  • pusse tenner
  • sykle
 
Mål med aktiviteten: Du skal vite at i ein instruksjon er rekkjefølgja på beskjedane viktig.

Utstyr:
feiekost og feiebrett

Slik feiar du golvet
Punkta i oppskrifta på korleis ein feiar golvet, står hulter til bulter. Skriv nummer framfor punkta slik at instruksjonen gir meining:

_______ Tøm det i søppeldunken.
_______ Fei støvet saman i ein haug.
_______ Legg på teppe.
_______ Finn fram kost og brett.
_______ Ta vekk teppe.
_______ Plukk vekk støv og skit frå kosten.
_______ Fei frå veggen og inn mot midten av golvet.
_______ Fei støvet opp på brettet.

Fei golvet
Jobb saman to og to. Instruer kvarandre etter tur. Er de einige om rekkjefølgja i instruksjonen?