Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  10. Forteljemåtar

10. Forteljemåtar


Oppvarming:
 • Les eller lytt til teksten «Lita som ei rosin».
  Media
 • Legg merke til om teksten blir fortald på ulike måtar:
  • replikkar (nokre personar i teksten snakkar)
  • korte referat av kva som skjer eller har skjedd
  • skildringar (beskrivingar av det som kan opplevast gjennom sansane)
  • tankereferat (nokon fortel kva dei tenkjer)
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne fortelje om ei hending på forskjellige måtar.

I forteljingar kan du bruke forskjellige forteljemåtar, for eksempel handlingsreferat, tankereferat, replikkar og skildringar. Du kan veksle mellom dei ulike måtane å fortelje på i same forteljing. Språket kan då bli meir variert og levande.


Runde 1: Skriv to setningar om eit friminutt.
Skriv setningane som
 • replikkar
 • tankereferat
 • skildring
 • eit handlingsreferat

Runde 2: Skriv ein kort tekst frå ein tur eller ei reise.
De treng ikkje skrive ei heil forteljing.
Kast terning for å avgjere korleis forteljinga skal forteljast:
Klikk for å kaste ein terning