Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  5. Disposisjon

5. Disposisjon


Oppvarming:

 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne planleggje ei forteljing ved å lage ein disposisjon.

Korleis kan du planleggje ei forteljing?
Du begynner med å tenkje over og avgjere kven det skal handle om, kva som skal skje, og så vidare:
 • Kva slags stemning skal forteljinga ha, kva slags type forteljing skal det vere?
 • Kven skal det handle om?
 • Kvar og når skal dette skje?
 • Kva er konflikten? Kva skal skje?
 • Korleis skal det gå til slutt?

Korleis kan du lage ein disposisjon til ei forteljing?
Bestem rekkjefølgja. Hugs at du skal skape spenning i teksten – lesaren skal ikkje vite allereie i innleiinga korleis det kjem til å ende.
 • Kva skal forteljast i innleiinga?
 • Kva skal skje i hovuddelen?
 • Kva skal avslørast først i avslutninga? Korleis skal du runde av forteljinga?

Runde 1: Planlegg ei forteljing.
Kast terning fleire gonger for å avgjere:
 • Stemninga:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Hovudpersonen:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Tid og stad for forteljinga:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Trekk tre konfliktkort, og vel kva for eit de vil bruke.
  Kort: Klikk for å trekkje
  Kort: Klikk for å trekkje
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Korleis skal det gå til slutt? Skriv stikkord.

Runde 2: Lag disposisjonen til forteljinga.
Bruk punkta frå oppgåva over og bestem kva du skal fortelje, og i kva rekkjefølgje. Skriv stikkord.
 • Kva skal forteljast i innleiinga?
 • Kva skal skje i hovuddelen?
 • Kva skal avslørast først i avslutninga? Korleis skal du runde av forteljinga?