Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  3. Personskildringar

3. Personskildringar


Oppvarming:
 • Idémyldre saman og skriv stikkord om utsjånad og eigenskapar. Kva for assosiasjonar får de når de høyrer desse orda:
  • bestemor
  • dronning
  • ein baby
  • Madonna
  • Oskeladden
 
Mål med aktiviteten: Du skal vite korleis du kan skildre ein hovudperson.

Runde 1: Les eller lytt til diktet «Aleine» av Eva Jensen.
Media


Runde 2: Sjå for dykk personen i diktet.
 • Er det ein gut eller ei jente?
 • Kor gammal er personen?
 • Korleis ser personen ut?
 • Kva har personen på seg?

Runde 3: Gi personen i diktet eit namn.

Runde 4: Korleis trur de denne personen er?
Bruk fantasien og beskriv hovudpersonen i diktet.

Namn: …
Ønskjer …
Tenkjer …
Er redd for …
Liker …
Får ikkje til å …
Er flink til å …

Runde 5: Skriv ei personskildring.
Bruk notata til å skrive ein samanhengande tekst der de skildrar personen frå diktet «Aleine». Pass på at de ikkje berre ramsar opp ulike eigenskapar. Prøv å skildre hovudpersonen slik at lesaren blir litt kjend med han eller henne. Bruk namnet på personen som overskrift.