Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Dikt  >  6. Gjentaking og samanlikning

6. Gjentaking og samanlikning


Oppvarming:
 • Les eller lytt til diktet «Vers på frifot» av Einar Økland.
  Media
 • Legg merke til gjentakingar og samanlikningar. Kva for gjentakingar finn de?
 • Kva for ei samanlikning liker de best?
 • Kva for ei samanlikning er mest uvanleg?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne lage dikt med gjentaking og samanlikning.

Skriv eit dikt etter same mønster som «Vers på frifot».
I kvar linje skal det vere ei overraskande samanlikning, og kvar linje skal begynne med det same ordet.
 • Trekk eit ordkort. Vel eitt av orda på kortet. Dette ordet bruker de som tittel på diktet og som første ord på kvar linje.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Trekk tre ordkort. Bruk nokre av orda til å lage uvanlege samanlikningar til diktet dykkar.
  Kort: Klikk for å trekkje
  Kort: Klikk for å trekkje
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Skriv diktet.