Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Dikt  >  10. Linjedeling

10. Linjedeling


Oppvarming:
 • Diskuter utsegna: «Dikt er tekstar med ujamn høgremarg.»
 • Les diktet «Eg skulle kjent deg» av Arnt Birkedal.
  Media
 • Legg merke til korleis forfattaren har sett opp diktet:
  • Kor mange ord er det på linjene? Kva for nokre av linjene er lengst, og kva for nokre er kortast?
  • Kva skjer med diktet dersom de les det som ein samanhengande tekst utan linjedeling?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne bruke linjedeling som virkemiddel i dikt.

Linjedeling er eit verkemiddel i dikt. Dei fleste dikt har ganske korte linjer, somme gonger berre eit enkelt ord per linje. Dersom linjedelinga blir forandra, blir diktet bli heilt annleis.


Runde 1: Les teksten «Sola» av Per Olav Kaldestad:
Media

Runde 2: Korleis kan de setje teksten opp som eit dikt?
 • Diskuter kvar de synest det skal vere linjedeling. Skriv teksten på to forskjellige måtar.

Runde 3: Lag eit dikt med tilfeldig linjedeling.
 • Trekk eit ordkort for å bestemme kva diktet skal handle om. Bruk eitt eller fleire av orda på kortet.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Skriv ei eller fleire setningar, minst 25 ord.
 • Kast terning for å finne ut kvar de skal ha linjedeling. Kast på nytt for kvar ny linje.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Diskuter om de skal setje inn teikn eller stor bokstav nokon stader.
 • Lag overskrift til diktet.

Runde 4: Bruk linjedeling som verkemiddel.
 • Bruk diktet de laga. Endre linjedelinga slik at diktet blir endå betre.