Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Dikt  >  8. Skriv/framfør dikt

8. Skriv/framfør dikt


Oppvarming:
  • Les eller lytt til dikta «Flaggermus» av Shel Silverstein
    Media
    og «Engelsk» av Ragnar Hovland.
    Media
  • Bruk det de kan om diktsjangeren, og samanlikn dikta.
 
Mål med aktiviteten: Du skal få trening i å skrive og framføre dikt.

Planlegg og skriv et dikt.

Runde 1: Avgjer om diktet skal ha rim.
Kast ein terning.
Klikk for å kaste ein terning

Runde 2: Bestem kor langt diktet skal vere.
Kast terningen ein gong til.
Klikk for å kaste ein terning

Runde 3: Finn ein tittel til diktet.
Trekk eit ordkort og vel eitt eller fleire ord for å lage tittelen på diktet:
Kort: Klikk for å trekkje

Runde 4: Avgjer kva for gjentakingar du skal bruke.
Trekk eit ordkort og vel eitt eller fleire ord som du skal gjenta fleire gonger:
Kort: Klikk for å trekkje

Runde 5: Skriv diktet.

Runde 6: Øv på å framføre diktet på ein måte du synest passar.
Dersom du ikkje klarer å bestemme deg for korleis du vil framføre diktet, kan du trekkje eit framføringskort.
Kort: Klikk for å trekkje

Runde 7: Framfør diktet.