Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Dikt  >  7. Framføring av dikt

7. Framføring av dikt


Oppvarming:
 • Les eller lytt til diktet «Eg lagar meg eit nytt språk og skriv eit dikt» av Ragnar Hovland.
  Media
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne framføre dikt med variert stemmebruk og kroppsspråk.

Runde 1: Framfør diktet på ulike måtar.
 • Ein av dykk trekkjer eit framføringskort og framfører diktet på den måten kortet ber om. Den andre lyttar og prøver å gjette kva som står på kortet.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Byt roller slik at den andre får trekkje framføringskort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Framfør diktet på tre ulike måtar kvar.

Runde 2: Framfør diktet saman.
 • Trekk eit framføringskort kvar.
  Kort: Klikk for å trekkje
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Bli einige om kven som skal begynne.
 • Framfør diktet saman. Les annakvar linje. Du må lese dine linjer på den måten framføringskortet ditt ber deg om.

Runde 3: Framfør diktet som ein samtale.
 • Kast ein terning og framfør diktet slik:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Les annakvar linje og framfør diktet som ein samtale.