Velkommen til Staskassa! Staskassa er ei aktivitetskasse for 5.–7. trinn. Gjennom ulike spel og aktivitetar får elevane trening i å produsere både skriftlege og munnlege tekstar i ulike sjangrar. Det er ei skattkiste for lærar og elev med varierte og morosame undervisningsopplegg i norsk!

NYNORSK >> BOKMÅL >>